Montáž betónové žumpy

Ako správne pripraviť podložia jamy na septik

Pri montáži betónového septiku sa používa štrk s prídavkom cementu. V našom príspevku vysvetľujeme, prečo a kedy toto podložia použiť.

Kedy by ste mali použiť podložia?

Podložie pre betónovú jímku sa používa po vyhĺbení nádrže na vyrovnanie dna jamy. Podložie môže byť pripravené z:

  • štrku, štrk-piesku
  • piesku s prímesou cementu

Desiatich-centimetrové štrkové alebo pieskové lôžko zabezpečí, že septik bude vo výkope stabilne uložený. Betónová nádrž vďaka svojej konštrukcii a pevnosti nepotrebuje betónové lôžka na dnu jamy ako pohlcovač plastová. Stačí stabilný podklad a zasypanie zeminou.

Z akého betónu je septik vyrobený?

Fekálne nádrže sú vyrobené zo špeciálneho typu betónu, odolného voči agresívnym chemickým a biologickým látkam. Betón nesmie byť poškodený vplyvom podmienok pod zemou. Materiál použitý na výrobu našich betónových nádrží je extrémne odolný a tesný. Má vhodné parametre v oblasti vodotesnosti, absorpcie vody a mrazuvzdornosti. Vodotesnosť našich septikov je teda najmenej W-8, ich absorpcie vody je 5% hmotnosti a ich mrazuvzdornosť je F-150.

Aký je rozdiel medzi jednokomorovou žumpou a dvojkomorovým septikom?

Jednokomorové žumpy sú jednoduché nádrže s jednou komorou a revíznym komínom. Nie je v nich žiadna prepážka, ktorá je typická pre septiky s dvoma komorami. Žumpy sú určené pre malé objekty, objekty, ktoré nie sú tak využívané a oblasti s vysokou vlhkosťou.  

Dvojkomorové septiky, známé tiež ako prepadové, majú uprostred svojej dĺžky prepadovú prepážku, ktorá zastavuje najťažšie nečistoty. Sú vybavené dvoma revíznymi komíny, vďaka ktorým je možný nezávislý prístup do každej komory. Používajú sa iba v suchých oblastiach. Pre ich výstavbu je nutné získať príslušné stavebné povolenie.

vedúci predaja PABLOX

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám s výberom poradíme.

Vedúci predaja

Honza Martin

S nádržami už 10 rokov. Je to môj denný chleba. Zavolajte a poradím.