Napojenie žumpy na vývod odpadovej vody

Utesnenie betónové nádrže alebo nákup novej – čo je výhodnejšie?

V situácii, keď žumpa začína vytekať, možno použiť dve riešenia: 

  • skúsiť ju utesniť 
  • zakúpiť novú

 

V našom príspevku vysvetľujeme, čo znamená tesnenie žumpy alebo septiku a prečo je nákup nového lepšia možnosť. Navrhujeme tiež, ako prispôsobiť kapacitu betónového septiku požiadavkám domácnosti.

Oprava / utesnenie betónové žumpy

Najskôr je potrebné vykonať vyhodnotenie stavu septické nádrže. Na tento účel musí do nádrže vstúpiť profesionál a posúdiť, či starý septik vôbec utesniť možno. Skontroluje mieru kontaminácie betónu v nádrži stolicou.

Ak je vaša nádrž však už desiatky rokov stará, alebo si nie ste istí kvalitou použitého betónu, úprava starého septiku sa obvykle neoplatí. V priebehu času sa betónová štruktúra zhoršuje a vzhľadom na rozsah zmien je nemožné ju účinne utesniť.

Okrem toho je únik z nádrže veľmi často spojený so štrukturálnymi defekty v septiku. Skutočné riešenie problému je potom obstaranie novej nádrže. Treba si tiež uvedomiť, že pri posudzovaní stavu septiku existuje pre osoby vykonávajúce kontrolu vážne riziko otravy škodlivými výpary z usadených výkalov. Je preto bezpečnejšie, ale aj v konečnom súčte výhodnejšie kúpiť nový betónový septik. A ako vypočítať jeho kapacitu?

Ako vypočítať požadovaný objem nového betónového septiku?

Bez ohľadu na typ nádrže musíte pred nákupom vypočítať potrebný objem. Závisí to od potrieb domácnosti, pre ktorú má byť nádrž postavená. Zohľadňuje sa počet ľudí žijúcich v domácnosti a množstvo vody, ktoré spotrebujú.
Všeobecne sa počíta približne so 150 litrami vody na osobu a deň.

Pre výpočet požadovanej kapacity septiku:

vynásobte počet členov domácnosti x množstvo odpadových vôd, ktoré produkujú x počet dní do vývozu nádrže.

Podrobně se výpočtu velikosti nádrže věnujeme v našem průvodci nákupem odpadní nádrže.

Zoznámte s našou ponukou pevných, odolných a tesných betónových nádrží!

Alebo zavolajte nášho odborníka, ktorý s vami prekonzultuje vhodné riešenie:

vedúci predaja PABLOX

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám s výberom poradíme.

Vedúci predaja

Honza Martin

S nádržami už 10 rokov. Je to môj denný chleba. Zavolajte a poradím.