železobetón na výrobu betónových nádrží

Prednosti železobetónových nádrží

Železobetónové nádrže používané na výstavbe odpadových nádrží musia byť odolné voči rôznym druhom fyzikálno-chemických faktorov a predovšetkým vlhkosti. Na zníženie pórovitosti betónu a tým aj stupňa ich vystavenie erózii sa pri ich výrobe používajú zmesi betónu a kaučuku obohatené o polypropylénové zlúčeniny a chemické ochranné povlaky. Vďaka materiálu, z ktorého sú vyrobené, a ďalším ochranným prvkom, vykazujú oveľa väčšiu trvanlivosť než ich plastové náprotivky. Práve tieto vlastnosti ich predurčujú, aby slúžili na miestach, kde by únik obsahu nádrže mohol predstavovať skutočný problém – ako sú žumpy, septiky alebo nádrže na močovku.

Odolnosť voči extrémnym teplotám

Tieto nádrže sa tiež musí vyznačovať vysokou odolnosťou voči nízkym teplotám, ako aj zamŕzaním a topením. Tieto procesy majú zásadný vplyv na zmenu pevnosti betónu. Odolnosť voči týmto faktorom je rozhodujúci pri posudzovaní hĺbky sadanie nádrže a hmotnosti vozidiel, ktoré môžu parkovať a jazdiť na zemi, pod ktorou sa nachádza. Základné záchytky sú dimenzované na bežnú prevádzku, tj. Prevádzky pre chodcov. Jedná sa o záchytky so základnou hrúbkou veka, tzv. Pochôdzne. Voľbou zosilneného veka môžeme prispôsobiť jímku aj pre prejazd vozidla, tzv. pojazdové.

Prvkom, ktorý zvyšuje odolnosť nádrže voči zaťaženiu, je kovová výstuž zabudovaná do zmesi železobetónu, ktorá nielen zosilňuje celú štruktúru a chráni pred záťažou, ale tiež zabraňuje prasknutiu betónu počas silných mrazov.

Ochrana pred chemikáliami

Pri návrhu železobetónových odpadových nádrží je rovnako dôležitá ich odolnosť voči rôznym typom chemických látok. Jednou z nich je pôda nasýtená kyslými látkami, ktoré môžu spôsobiť eróziu. Z tohto dôvodu bola vytvorená klasifikácia, ktorá posudzuje kvalitu betónu aj z hľadiska odolnosti voči chemickým látkam. Železobetónové nádrže môžu byť použité ako nádrže odpadovej len vtedy, ak získali triedu XO, čo znamená, že nehrozí ich erózie z dôvodu vyššej agresivity prostredia.

A vedeli ste, že zo železobetónu môžete mať aj pivnicu na vašu záhradu alebo vodomernú šachtu pre ľahký prístup k vodomeru?
Kompletnú ponuku spoľahlivých betónových nádrží PABLOX si môžete pozrieť v našom cenníku:

vedúci predaja PABLOX

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám s výberom poradíme.

Vedúci predaja

Honza Martin

S nádržami už 10 rokov. Je to môj denný chleba. Zavolajte a poradím.