Realizácia betónovej jímky v 9 krokoch

Realizácia betónovej jímky v 9 krokoch

Plánujete si zaobstarať betónovú nádrž na vodu do záhrady, ale obávate sa, ako bude všetko fungovať? V tom prípade si prečítajte tento článok, v ktorom vám v niekoľkých zrozumiteľných krokoch prehľadne predstavíme celý proces výstavby vodnej nádrže.

V závislosti od typu podložia

Skôr než sa však pozrieme na samotnú realizáciu betónovej jímky, je potrebné si uvedomiť aj to, že ešte predtým, ako sa všetky práce na jímke začnú, je potrebné pripraviť podložie. A v závislosti od typu podložia je dobré vybrať aj samotnú jímku.

Tam, kde je ílovitá pôda a tiež tam, kde sa vyskytuje podzemná voda, je dobré použiť dvojplášťové jímky. Na druhej strane, suché podložie bez ílovitej pôdy bez problémov znesie samonosnú jímku. Ak ju však umiestnite v blízkosti cesty, je dobré ju zabetónovať. Ak sa rozhodnete pre betónovú jímku, ktorá sa dá použiť v záplavových oblastiach a je pomerne ľahko realizovateľná, potom ste urobili najlepšiu možnú voľbu. V porovnaní s plastovými je odolná voči tlaku pôdy a zásypu alebo hladine podzemnej vody. Navyše, voda v betónových žumpách je kvalitnejšia.

Realizácia prípravných prác

Vždy je dobré nainštalovať žumpu do nezamŕzajúcej hĺbky, t. j. aspoň osemdesiat centimetrov pod zemou. Výkop však musí byť hlbší ako hĺbka samotnej jímky. Zároveň by mal byť výkop širší. Pôdorysné rozmery jamy sú ideálne o 20 až 50 cm väčšie na každej strane. Tým sa zabezpečí dostatočne veľký manipulačný priestor. Výsledný výkop sa potom z bezpečnostných dôvodov preplní, inak hrozí zrútenie mokrej zeminy. K úvodným prácam patrí príprava dažďovej kanalizácie, do ktorej sa bude odvádzať voda zo strechy. Na dažďové potrubie budú napojené aj strešné lapače kvapiek (gajgry) a sifóny.

Postup krok za krokom

Teraz sa pozrime na to, ako sa realizuje betónová žumpa krok za krokom po vykopaní betónovej žumpy.

 1. Vystuženie dna jamy
  Aby bolo možné usadiť žumpu do jamy, musí byť dno rovné a tiež vystužené. Dno jamy sa preto vybetónuje. Tým sa zabezpečí, že základová škára bude chránená pred rôznymi klimatickými zmenami až do dokončenia betónovej základovej dosky. Zároveň sa tým zabráni znečisteniu betónu. Niekedy sa však môžete stretnúť aj s tým, že na dno výkopu sa navozí len štrk alebo piesok.
 2. Vystuženie základovej dosky
  Vystuženie základovej dosky sa nesmie podceňovať, pretože slúži na zabránenie poškodenia konštrukcie pri kolísaní teploty počas hydratácie betónu a tiež pri zmene objemu betónu. Na tento účel sa používa tuhá výstuž alebo kombinovaná tuhá výstuž s rozptýlenou oceľovou výstužou.
 3. Utesnenie pracovných škár
  Utesnenie sa vykonáva najmä pomocou PVC alebo FPO (flexibilný polyolefín) pásov alebo tesniacich fólií. Tesnenie sa po správnom osadení zabetónuje.
 4. Výroba betónu
  Výroba betónu prebieha mimo staveniska. Hotový betón sa potom dopraví na miesto určenia, kde sa následne čerpá pomocou piestového čerpadla s výložníkom.
 5. Ukladanie betónovej dosky
  Betónovanie betónovej dosky sa vykonáva pomocou vibračných strojov. Po jej zhotovení je vhodné ju ošetriť. Ošetrovanie sa však líši v závislosti od betónu, jeho tvaru a veľkosti. Vo všeobecnosti však platí, že čím dlhšie sa betón ošetruje, tým je kvalitnejší a odolnejší. Počas zimy sa potom musí prekryť vhodnou geotextíliou.
 6. Vystuženie stien
  Tak ako bola vystužená základová doska, musia byť vystužené aj steny. Toto vystuženie sa opäť vykonáva bežnou tuhou výstužou alebo tuhou výstužou s rozptýlenou oceľovou výstužou.
 7. Utesnenie škár a zabetónovanie stien
  Na ochranu betónu pred trhlinami sa do škár vkladajú tesniace prvky. Steny sa teraz môžu zabetónovať a dôkladne ošetriť.
 8. Montáž potrubia
  Keď je už jímka vrátane hornej krycej dosky na mieste, nezostáva nič iné, len vyvŕtať otvor pre prívodné a odvodné potrubie. Tento krok však odporúčame konzultovať s odborníkom.
 9. Zasypanie jímky
  Pri kopaní jamy je dobré umiestniť zeminu na miesto, kde nebude prekážať pri inštalácii žumpy a zároveň zabráni jej zosunutiu do vykopanej jamy. Jama sa môže zasypať až vtedy, keď sú spoje dobre utesnené a vytvrdnuté. Zároveň sa musí vykonať aj opätovné utesnenie. Tento proces trvá zvyčajne 48 hodín. Zemina použitá na zasypanie jamy nesmie obsahovať kamene ani iný materiál s ostrými hranami. V opačnom prípade hrozí poškodenie steny alebo veka betónovej nádrže.

Aké príslušenstvo budete potrebovať?

Predtým, ako si necháte realizovať betónovú nádrž odborníkmi, čo je oveľa bezpečnejší a istejší spôsob ako vytvorenie betónovej nádrže na vlastnú päsť, počítajte s tým, že budete potrebovať určité príslušenstvo. Budete napríklad potrebovať priečnu dosku, ktorá zabezpečí vysokú odolnosť celej nádrže. Je tiež dobré zaobstarať si merač dažďovej vody, aby ste mali prehľad o tom, koľko dažďovej vody v nádrži zostáva. Berte do úvahy skutočnosť, že betónová žumpa má maximálny objem, ktorý nesmiete prekročiť. Akonáhle takýto

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

vedúci predaja PABLOX

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám s výberom poradíme.

Vedúci predaja

Honza Martin

S nádržami už 10 rokov. Je to môj denný chleba. Zavolajte a poradím.