Čo potrebujete vedieť pred stavbou septiku

Betónové nádrže majú mnoho výhod:

 • sú veľmi trvanlivé
 • odolné proti poškodeniu
 • extrémne tesné

Než sa však rozhodneme nainštalovať odpadovú nádrž na pozemok, je dôležité zvážiť a pripraviť niekoľko bodov.

Příprava před stavbou septiku

 • rozhodnúť, ako budete septik používať – základné prečistení alebo komplexné využitie odpadovej vody v domácnosti?
 • určenie veľkosti septiku – od spotreby vašej domácnosti a bodu vyššie sa bude odvíjať veľkosť septikového systému
 • určenie umiestnenia septiku – na umiestnenie odpadovej nádrže sú obmedzenia (napr. o vzdialenosti septiku od budovy), ktoré je nutné rešpektovať. Je tiež dôležité zvážiť typ nádrže podľa podložia pozemku.
 • projekt – na stavbu septiku potrebujete stavebné povolenie.

1. Na čo budete septik používať

Septiky sú veľmi ekologické a možno nimi riešiť jednoduché prečistení odpadovej a dažďovej vody pre zálievku záhrady po komplexné využitie v domácnosti, kedy riešite nielen čistenie odpadovej vody, ale jej opätovné použitie v dome pre splachovanie, pranie, apod. Čím väčšie využitie, tým náročnejšie je systém septiku, ale tým aj vyššia dlhodobejšie úspora.

2. Akú kapacitu septiku potrebujete

Voľba betónového septiku závisí primárne na potrebách domácnosti, ktoré má septik slúžiť. Je potrebné vziať do úvahy počet ľudí žijúcich v domácnosti a množstvo vody, ktoré spotrebujú. Všeobecne sa počíta s priemernou produkciou 150 litrov odpadu na osobu a deň. Objem nádrže sa vypočíta vynásobením počtu členov domácnosti a množstvo odpadových vôd, ktoré vyprodukujú a frekvencie vývozu nádrže. Vo väčšom detaile si výpočet môžete preštudovať v našom sprievodcovi výberom odpadovej nádrže. A alebo nám zavolajte. Veľkosť a cena nádrže je jedným z najčastejších tém, ktoré s klientmi riešime.

vedúci predaja PABLOX

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám s výberom poradíme.

Vedúci predaja

Honza Martin

S nádržami už 10 rokov. Je to môj denný chleba. Zavolajte a poradím.

3. Určenie umiestnenie septiku

Pri rozhodovaní o type nádrže zvážte podložia na vašom pozemku a najmä výskyt podzemnej vody.

 • pre stabilný terén bez ílovité či piesčité pôdy a podzemnej vody môžete zvoliť ľubovoľný materiál aj konštrukciu záchytky (betón alebo plast, samonosnú jímku, atď.)
 • pre menej stabilné podložia a pre pozemky s vyšším výskytom podzemných vôd odporúčame vždy voliť betónové nádrže. Zaručí oveľa väčšiu stabilitu a nepriepustnosť.

Septiky podliehajú stavebnému povoleniu práve preto, že u týchto typov stavieb hrozí riziko znečistenia pôdy a podzemných vôd. Určite si nechcete znehodnotiť pozemok odpadom alebo niesť zodpovednosť za znečistenie vodných zdrojov. Tu sú rizikom aj vysoké pokuty. Preto je vhodné voliť správny materiál a uistiť sa, že dodávateľ je držiteľom platných osvedčení o kvalite a nepriepustnosti.

Osobitné ustanovenia sa vzťahujú aj na to, ako ďaleko od budov by mala betónová žumpa byť. Kanalizačná nádrž musí byť umiestnená:

 • minimálne 15 metrov od budovy a studne
 • minimálne 7,5 metrov od hranice pozemku a od komunikačných trás v oblasti.

Situácia sa mierne líšia v prípade rodinných a rekreačných budov z dôvodu menšie plochy pozemkov, na ktorých stoja. Betónové septiky na týchto typoch pozemkov musí byť:

 • minimálne 5 m od obytného domu
 • minimálne 2 m od hranice pozemku

 

Bez ohľadu na typ budov by nádrž mala byť umiestnená čo najďalej od vchodu do garáže a od miesta parkovanie automobilu.

4. Stavebné povolenie

Pokiaľ má nádrž viac ako desať metrov kubických, budete musieť získať stavebné povolenie. K žiadosti musí byť priložený príslušný projekt. Vydanie povolenia trvá až 21 dní. Ak však má žumpa kapacitu do 10 metrov kubických, stačí oznámenia o stavbe na stavebnom úrade. O aktuálne platných normách sa však vždy informujte na miestne príslušnom stavebnom úrade.