Trativod zo septika

Trativod zo septika

Odvodňovacie potrubie zo septiku je jama vyplnená pieskom a štrkom alebo odvodňovací systém z plastových drenážnych blokov. Slúži na odvádzanie vyčistenej vody zo septiku a jej vypúšťanie do záhrady.  Septik postupne čistí odpadovú vodu z domu (viac informácií o tom, ako funguje septik nájdete v našom sprievodcovi výberom septiku). Vyčistenú vodu možno potom použiť ako […]